Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Podpisanie porozumienia z Chorągwią Śląską ZHP W dniu 10 czerwca 2015r. w siedzibie Fundacji im. Anny Pasek, w Będzinie, przy ul. Małobądzkiej 101, odbyło się uroczyste spotkanie Przedstawicieli Fundacji oraz Stowarzyszenia ZHP Chorągwi Śląskiej, na którym doszło do podpisania Porozumienia o Wzajemnej Współpracy. Współpraca będzie realizowana w ramach działalności statutowej Fundacji im. Anny Pasek i dotyczy działalności edukacyjnej w obszarze nauk przyrodniczych, ekologii i ochrony przyrody, działalności na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich oraz wspierania działalności artystycznej. Porozumienie obejmuje również obustronną współpracę w zakresie wsparcia organizacyjnego, logistycznego, kadrowego i materiałowego na rzecz prowadzonych przez obydwie Strony przedsięwzięć i projektów wychowawczych i szkoleniowych, a także wzajemnej promocji.

Porozumienie zostało podpisane przez Panie Iwonę Domin i Martynę Dorobisz - reprezentujące Zarząd Fundacji oraz reprezentującą Chorągiew Panią Komendant hm. Annę Peterko. Podczas dyskusji na spotkaniu, światło dzienne ujrzało wiele nowych, wspólnych pomysłów i planów na przyszłość, których realizacja z pewnością przyniesie wiele korzyści młodym ludziom związanym z działalnością obydwu Organizacji.

Treść porozumienia

Informacja na stronie Chorągwi Śląskiej ZHP

Zobacz zdjęcia ze zpotkania