Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Nieskategoryzowane

Silvio BrignoneZ głębokim żalem chcieliśmy poinformować, że odszedł od nas Silvio Brignone – dla środowiska biznesu prezes Bitron Polska, a dla nas po prostu Przyjaciel, Sponsor i Człowiek wielkiego serca, który od lat wspierał nas i naszą pracę.

Dziękujemy Ci Silvio za wszystko!..."

darowiznaDarowizny przekazane na cele statutowe naszej Fundacji można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Z odliczeń mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i osoby prawne. W przypadku ryczałtowców darowiznę odlicza się od przychodu. Dla osób fizycznych limit odliczeń wynosi 6% dochodu, natomiast dla osób prawnych 10% dochodu. Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.Odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji.

Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy przechowywać razem z zeznaniem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Darowiznę można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Nr konta Fundacji im. Anny Pasek na który można przekazywać darowizny:

BPH o. Będzin 82 1060 0076 0000 3200 0127 6816

PIT 2010 Windows + Java Wersja dla systemów Windows (zawiera instalator Java)
PIT 2010 Windows Wersja dla systemów Windows (nie zawiera instalatora Java)
PIT 2010 Linux Wersja dla systemów Linux
PIT 2010 Mac OS Wersja dla systemów Mac OS
Dr Tax Dostawcą programu Dr Tax jest firma Ringler Informatik AG