Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

W dniach 11-12 listopada 2013 nasi przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Instytut Badań Śniegu i Lawin w Davos (WSL/SLF).

Warsztaty zorganizowano w szwajcarskim Davos w ramach projektu pt. Improved Alpine Avalanche Forecasting (AAF), mającego za zadanie ocenić przydatność wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla prognozowania lawinowego i szeroko pojętych badań śniegowo-lawinowych.

Nasze aktywne uczestnictwo w tym projekcie i pozyskana dzięki temu wiedza, poszerzą potencjalny zakres wsparcia, który możemy udzielić współpracującym z nami służbom lawinowym.

Dzięki obecności na warsztatach przedstawicieli służb słowackich i rumuńskich, mieliśmy także okazję omówić obecny stan wiedzy i perspektywy w prognozowaniu zagrożenia lawinowego w Karpatach.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za pouczające spotkanie!