Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

darowiznaDarowizny przekazane na cele statutowe naszej Fundacji można odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym. Z odliczeń mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne opodatkowane na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jak i osoby prawne. W przypadku ryczałtowców darowiznę odlicza się od przychodu. Dla osób fizycznych limit odliczeń wynosi 6% dochodu, natomiast dla osób prawnych 10% dochodu. Odliczyć można darowizny dokonane w roku podatkowym, za który dokonuje się rozliczenia.Odliczenia darowizny pieniężnej dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji.

Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy przechowywać razem z zeznaniem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Darowiznę można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Nr konta Fundacji im. Anny Pasek na który można przekazywać darowizny:

BPH o. Będzin 82 1060 0076 0000 3200 0127 6816