Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Wybrany przez 12 Zagłębiowską Drużynę Harcerską Bohater to Anna Pasek – jak większość Wędrowników z „dwunastki" absolwentka będzińskiego liceum. W toku trwania kampanii harcerze poznają życie bohatera, a także otrzymują zadania będące nawiązaniem do jego działalności.

Każda drużyna w ZHP nosi, lub powinna nosić imię wybranego przez siebie bohatera. Jest to zwyczaj nie tylko harcerski. Wiele instytucji nosi czyjeś imię.

W wychowaniu taki obyczaj pozwala konkretyzować idee, sprowadzać je do losów jednego człowieka . Wybrany bohater, do którego nawiązuje się w pracy drużyny, będzie się w pamięci harcerzy kojarzył z konkretnym wydarzeniem, działaniem.

„RARATUR", bo taką nazwę ma 12 ZDH, jest drużyną turystyczno-ratowniczą. Jak wybrana przez nich bohaterka ich pasją jest wędrówka, fotografia i przy tym ratownicza służba.

Zobacz galerię z rozpoczęcia kampanii