Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Drodzy darczyńcy,

Wszystkim którzy wsparli naszą Fundację w tegorocznej akcji 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego, chcieliśmy serdecznie podziękować za pamięć, przekonanie i zaufanie do naszych działań.
Podziękować chcieliśmy każdemu z osobna niestety ze względu na brak danych , nie z wszystkimi możemy się bezpośrednio skontaktować. Z tego też powodu załączamy zbiorowe podziękowania dla wszystkich anonimowych darczyńców o gorących i otwartych sercach.
Dziękujemy i obiecujemy że dzięki Waszemu wsparciu będziemy jeszcze lepsi!

Z poważaniem,
dr Paweł Chrustek
Prezes Zarządu

podziekowanie 1pr