Głównej zawartości

stypendiumbanner

Aktualności

19 i 20 października 2017 roku w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się 5. Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, współorganizatorem której była Fundacja im. Anny Pasek. Spotkanie miało charakter interdyscyplinarny i zgromadziło specjalistów z tak odmiennych dziedzin, jak: technika oświetleniowa, planowanie przestrzenne, architektura, ekologia, medycyna, astronomia, turystyka, meteorologia, fizyka atmosfery, teledetekcja, biologia, fizjologia. Wspólnym mianownikiem było nocne światło i jego wpływ na zdrowie człowieka oraz jakość środowiska naturalnego. Jednym z tematów przewodnich Konferencji była metodyka określania stopnia zanieczyszczeniem światłem. Omawiane były m.in. techniki naziemne – punktowe pomiary fotometryczne, które następnie były interpolowane do rozkładów przestrzenny za pomocą technik GIS. Zaprezentowane zostały również metody teledetekcyjne, w tym obserwacje satelitów meteorologicznych DMSP i Suomi-NPP, oraz wysokorozdzielcze zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dyskutowane były także pomysły na redukcję zanieczyszczenia światłem, w tym propozycje zmian w prawie, które służyłaby poprawie jakości instalowanego oświetlenia publicznego.

Więcej informacji na temat Konferencji można znaleźć na stronie http://noc.edu.pl.

Zobacz galerię z konferencji (Fot. A. Kotarba)

Dnia 10 lutego 2017 roku, przedstawiciele Fundacji i jej sponsorów, w wyjątkowych i pięknych wnętrzach Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, mieli zaszczyt nagrodzić Zwycięzców - IX edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek oraz III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

01 102 1

Spotkanie było także doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami Administracji Samorządowej, Sponsorami, Wolontariuszami, Sympatykami Fundacji oraz wszystkim innym, którzy w szeroko pojęty sposób wspierają nasze działania. Spotkanie to było okazją do pochwalenia się aktualnymi osiągnięciami oraz wymianą cennych spostrzeżeń, pomagających jeszcze bardziej rozwijać się Fundacji.

Gratulujemy jeszcze raz Zwycięzcom naszych konkursów i składamy szczególne podziękowania Dyrekcji Muzeum Zagłębia – Pałacu Mieroszewskich w Będzinie za stałe wsparcie oraz wszystkim tym, którzy w ramach spotkania przekazali darowizny na statutową działalność naszej Fundacji.

Dziękujemy!

Więcej o Laureatce IX Edycji Stypendium naukowego im. Anny Pasek

Więcej o Laureacie III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

Zobacz galerię autorstwa (A. Marciniaka)

 

Miło nam ogłosić, że tegoroczną laureatką Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, została Karolina Zięba-Kulawik, doktorantka w Laboratorium Geomatyki na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jej badania koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, w szczególności naziemnego i lotniczego skanowania laserowego, do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D.

Projekt, który przedstawiła Laureatka, ma na celu określenie głównych kierunków przemian dokonujacych się w strukturze krajobrazów Tatrzańskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz monitorowanie rozpadających się drzewostanów w aspekcie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych.

Więcej o Laureatce oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nią przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

Miło nam poinformować że Stypendium im. Anny Pasek w kolejnej już ósmej edycji zostało przyznane!

Laureatką konkursu została p. Zuzanna Pestka - doktorantka na Wydziale Biologii w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonatka przyrody, ornitolog i licencjonowany obrączkarz ptaków, współpracownik Stacji Ornitologicznej PAN w Górkach Wschodnich w Gdańsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekologii lęgowej i żerowiskowej ptaków, zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym i ich wpływu na bioróżnorodność gatunków ptaków związanych z tymi terenami oraz wykorzystania technik i danych GIS w badaniu preferencji siedliskowych.

Więcej o Laureatce i projekcie przeczytaj tutaj

Serdecznie gratulujemy Laureatce i trzymamy kciuki za ciekawe i obiecujące badania!

VIII edycja Stypendium im. Anny PasekZ przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnej - VIII edycji corocznego Stypendium im. Anny Pasek.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy ESRI Polska.
Termin składania wniosków upływa z dniem 13 listopada 2015.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!