Głównej zawartości

stypendiumbanner

Aktualności

Dnia 10 lutego 2017 roku, przedstawiciele Fundacji i jej sponsorów, w wyjątkowych i pięknych wnętrzach Pałacu Mieroszewskich w Będzinie, mieli zaszczyt nagrodzić Zwycięzców - IX edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek oraz III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

01 102 1

Spotkanie było także doskonałą okazją do spotkania się z przedstawicielami Administracji Samorządowej, Sponsorami, Wolontariuszami, Sympatykami Fundacji oraz wszystkim innym, którzy w szeroko pojęty sposób wspierają nasze działania. Spotkanie to było okazją do pochwalenia się aktualnymi osiągnięciami oraz wymianą cennych spostrzeżeń, pomagających jeszcze bardziej rozwijać się Fundacji.

Gratulujemy jeszcze raz Zwycięzcom naszych konkursów i składamy szczególne podziękowania Dyrekcji Muzeum Zagłębia – Pałacu Mieroszewskich w Będzinie za stałe wsparcie oraz wszystkim tym, którzy w ramach spotkania przekazali darowizny na statutową działalność naszej Fundacji.

Dziękujemy!

Więcej o Laureatce IX Edycji Stypendium naukowego im. Anny Pasek

Więcej o Laureacie III Konkursu Fotograficznego n. p. m.

Zobacz galerię autorstwa (A. Marciniaka)

 

Miło nam ogłosić, że tegoroczną laureatką Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, została Karolina Zięba-Kulawik, doktorantka w Laboratorium Geomatyki na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jej badania koncentrują się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii geoinformacyjnych, w szczególności naziemnego i lotniczego skanowania laserowego, do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D.

Projekt, który przedstawiła Laureatka, ma na celu określenie głównych kierunków przemian dokonujacych się w strukturze krajobrazów Tatrzańskiego i Gorczańskiego Parku Narodowego oraz monitorowanie rozpadających się drzewostanów w aspekcie bezpieczeństwa na szlakach turystycznych.

Więcej o Laureatce oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nią przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

Miło nam poinformować że Stypendium im. Anny Pasek w kolejnej już ósmej edycji zostało przyznane!

Laureatką konkursu została p. Zuzanna Pestka - doktorantka na Wydziale Biologii w Katedrze Ekologii i Zoologii Kręgowców na Uniwersytecie Gdańskim. Pasjonatka przyrody, ornitolog i licencjonowany obrączkarz ptaków, współpracownik Stacji Ornitologicznej PAN w Górkach Wschodnich w Gdańsku. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekologii lęgowej i żerowiskowej ptaków, zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym i ich wpływu na bioróżnorodność gatunków ptaków związanych z tymi terenami oraz wykorzystania technik i danych GIS w badaniu preferencji siedliskowych.

Więcej o Laureatce i projekcie przeczytaj tutaj

Serdecznie gratulujemy Laureatce i trzymamy kciuki za ciekawe i obiecujące badania!

VIII edycja Stypendium im. Anny PasekZ przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnej - VIII edycji corocznego Stypendium im. Anny Pasek.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy ESRI Polska.
Termin składania wniosków upływa z dniem 13 listopada 2015.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

stypendiumimannypasekviiedycja webZ radością informujemy, że zakończyliśmy wszystkie etapy siódmej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek. Do zaszczytnego grona Laureatów dołączył Mateusz Ilba, doktorant na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Katedrze Geomatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W nagrodzonym projekcie skupia się nad opracowaniem środowiska open source służącego do wykonania analiz nasłonecznienia w pełnym wymiarze trójwymiarowym. Skupia się również nad wydajnymi sposobami pozyskiwania danych trójwymiarowych, oraz ich zapisie w standardzie CityGML.

Po raz pierwszy w historii konkursu Fundacja wraz z Partnerem konkursu – Firmą ESRI Polska, przyznały dodatkowe wyróżnienie, które otrzymał Daniel Kępski doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem wyróżnionego projektu jest wykonanie, za pomocą narzędzi GIS i fotogrametrii naziemnej, serii map przedstawiających czasowo-przestrzenne rozmieszczenie i podstawowe właściwości pokrywy śnieżnej na południowym Spitsbergenie. Zdaniem Organizatorów Konkursu projekt ten i proponowana metodologia badań, posiada ogromny i warty wsparcia potencjał w szeroko pojętych badaniach pokrywy śnieżnej oraz badaniach na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.

Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku, a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Honorowy Patronat nad siódmą edycją konkursu objęli: dr hab. Marek Drewnik - Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma ESRI Polska.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców!

Więcej o zwycięzcach i nagrodzonych projektach przeczytać można tutaj