Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Oficjalny plakat KonferencjiW dniach 15-17 października 2008 roku Fundacja im. Anny Pasek zaprezentowała się na międzynarodowym meetingu służb lawinowych 'Meeting of Sudeto - Carpathian Avalanche Service Group', który odbył się w wysokogórskim schronisku Balea Lac w rumuńskim masywie Fogaraszów. Głównymi organizatorami konferencji były: służba ratownictwa górskiego Okręgu Sibiu 'Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu' oraz władze Okręgu Sibiu 'Consiliul Judetean Sibiu'.

Cykl konferencji organizowany jest w ramach współpracy służb ratownictwa górskiego, służb ostrzegania lawinowego i jednostek naukowych zajmujących się problemem lawin śnieżnych w masywie Sudetów i Karpat. Konferencje tego typu pozwalają na prezentacje działań prowadzonych przez każdą ze służb, transfer i prezentację nowych technologii a także unifikacje metod badawczych, ratowniczych i działań na polu profilaktyki lawinowej.

Sesja terenowa w Masywie FogaraszówZe strony polskiej w konferencji uczestniczyli reprezentanci Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego GOPR, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej a także gościnnie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji im. Anny Pasek reprezentowanych jednocześnie przez Pawła Chrustka - doktoranta Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Prezesa Fundacji im. Anny Pasek a także ratownika GOPR.

Fundacja zaprezentowała swoje możliwości w kontekście wspomagania profilaktyki górskiej a tym samym także profilaktyki lawinowej. Zaprezentowano realizowany przez Fundację projekt 'Informacja geograficzna dla bezpiecznej eksploracji wysokogórskiej' a także jak w praktyce wykorzystać GIS do planowania bezpiecznej zimowej aktywności górskiej.

Sesja w wysokogórskim schronisku Balea-LacLawiny śnieżne w kraju gospodarzy konferencji to bardzo obszerny i złożony problem. Corocznie w górach Rumuni ok. 20 osób staje się ofiarami lawin śnieżnych. Lawiny powodują tam także liczne zniszczenia w infrastrukturze. Z roku na rok problem staje się bardziej istotny, także ze względu na systematyczny wzrost ruchu turystycznego (ze znacznym odsetkiem obcokrajowców). Zdaniem przedstawicieli wszystkich obecnych przedstawicieli służb, nieodłącznym i bardzo istotnym komponentem ich dalszej pracy jest wypracowanie nowoczesnych i zunifikowanych metod edukacji śniegowo-lawinowej a także zastosowaniu w tym systemów GIS, które pomogą praktykom precyzyjniej lokalizować i monitorować obszary zagrożone. Działalność naukowa i wspomaganie transferu technologii to jeden z najważniejszych postulatów Fundacji, dlatego jej zaprezentowana działalność spotkała się z dużym uznaniem, otwierającym nowe horyzonty i możliwości w realizacji swoich statutowych celów.