Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Współczesna znajomość globalnych przemian środowiska opiera się w ogromnej mierze na informacjach zbieranych przez satelity. Teledetekcja satelitarna odgrywa bardzo istotną rolę w badaniach atmosfery oraz jej stałym monitoringu na potrzeby meteorologii. Mając świadomość wagi orbitalnych obserwacji we współczesnej nauce i życiu codziennym, Fundacja im. Anny Pasek wraz z Zakładem GIS, Kartografii i Teledetekcji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Katedrą Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizują pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Klimatologii Satelitarnej - KlimSat2009.

Warsztaty mają na celu przybliżenie społeczności klimatologów najnowszych osiągnięć w dziedzinie satelitarnych obserwacji atmosfery, metod GIS pomocnych przy analizie danych satelitarnych. Tematem przewodnim pierwszej edycji Warsztatów jest zachmurzenie. Chmury decydują w ogromnym stopniu o ogólnym bilansie energetycznym planety z jednej strony odbijając promieniowanie słoneczne (ochładzają atmosferę), z drugiej zatrzymując ciepło Ziemi (ogrzewają atmosferę). Zachmurzenie jest istotne także z perspektywy energetyki solarnej (w większości przypadków to tak na prawdę chmury decydują czy opłaca się budować elektrownię słoneczną, czy nie) czy np. ochrony środowiska (depozycja zanieczyszczeń). Warsztaty odbędą się 23 stycznia 2009 roku, w Krakowie, w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Część pierwsza warsztatów (sesja referatowa) jest otwarta i zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych! Więcej szczegółów na temat Warsztatów na stronie: http://klimsat.teledetekcja.pl