Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

miniZnamy już zwycięzców IV edycji konkursy stypenialnego im. Anny Pasek. Tegoroczny konkurs wyłonił ex aequo dwóch zwycięzców. Do grona stypendystów Fundacji im. Anny Pasek dołączył Łukasz Banaszek, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Tomasz Berezowski, młody naukowiec Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wyłonieni Laureaci zostali nagrodzeni za innowacyjne projekty badawcze, szerokie spectrum dotychczasowej działalności naukowej oraz ogromną pasję badawczą - informuuje Paweł Chrustek Prezes Fundacji im. Anny Pasek.

Stypendium naukowe im. Anny Pasek zostało ufundowane w celu wspierania wybitnych doktorantów polskich ośrodków badawczych, podejmujących badania o znaczeniu praktycznym, wykorzystujących narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej (GIS) i teledetekcji środowiska. Zwycięzcy konkursu otrzymają grant badawczy i stypendium personalne na łączną kwotę 45 tysięcy zł.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy ESRI Polska.

Sylwetki Stypendystów