Głównej zawartości

Pomagamy razem

Z radością informujemy, że zakończyliśmy wszystkie etapy szóstej edycji Konkursu Stypendialnego im. Anny Pasek. Do zaszczytnego grona Laureatów dołączyły w tym roku dwie doktorantki - Adriana Marcinkowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Magda Pluta z Uniwersytetu rolniczego w Krakowie.

Laureatki Komisja Stypendialna wyłoniła spośród 30 kandydatów, którzy zaprezentowali Fundacji swoje innowacyjne projekty badawcze w dziedzinie systemów informacji geograficznej i teledetekcji środowiska.

Stypendium im. Anny Pasek przyznawane jest raz w roku a jego adresatami są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Honorowy Patronat nad szóstą edycją konkursu objęli: dr hab. Marek Drewnik - Dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firma ESRI Polska.

Serdecznie gratulujemy Laureatkom wielkiego sukcesu i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nimi przyczyniać się do rozwoju polskiej nauki!

Więcej o Laureatkach i nagrodzonych projektach ...