Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnej - VII edycji corocznego Stypendium im. Anny Pasek.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium objęte jest honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmy ESRI Polska.

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 listopada 2014.
Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!