Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

2018 kwolskiZ przyjemnością ogłaszamy, że tegorocznym laureatem Konkursu Stypendialnego, promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych, został Krzysztof Wolski, doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Główny obszar jego zainteresowań oraz aktywności naukowej to hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin oraz modelowanie hydrologiczne typu opad-odpływ.

Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Zmiany struktury lasów na przestrzeni lat, określone za pomocą zdjęć satelitarnych, wraz z danymi opadowymi i hydrologicznymi pozwolą utworzyć modele zmian i pozwolić na ich prognozowanie.

Więcej o Laureacie oraz zwycięskim projekcie można przeczytać tutaj.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy i cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z Nim przyczyniać się do rozwoju badań młodych i utalentowanych polskich naukowców.

Dziękujemy za patronat i wsparcie Konkursu Dyrektorowi Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmie ESRI Polska.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w tegorocznej edycji i cieszymy się z bardzo wysokiego i wyrównanego poziomu wniosków stypendialnych.