Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Najnowsza edycja Stypendium im. Anny Pasek na rok akademicki 2019/2020 kładzie nacisk na badania realizowane w obszarach górskich. Badania te dotyczyć mają jednego z pięciu wskazanych żywiołów – ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka lub ich dowolnej kombinacji. Sama interpretacja przewodniego hasła konkursu „5 Górskich Żywiołów”, jest dowolna i pobudzić ma kreatywność Kandydatów składających wniosek w konkursie. Dopuszcza się także innowacyjne badania w skali kosmicznej w obszarze naszego Układu Słonecznego.

Niezmiennie jak we wszystkich poprzednich edycjach konkursu adresatami stypendium są doktoranci lub uczestnicy szkół doktorskich polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w roku akademickim 2019/2020 jest doktorantem, uczestnikiem drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich (lub uczestnikiem pierwszego roku szkoły doktorskiej), dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski (lub czwartego roku studiów doktoranckich, w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • na dzień 30 listopada 2019 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
 • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
 • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
 • projekt badawczy przedstawiony we Wniosku o przyznanie Stypendium jest realizowany w obszarach górskich, nawiązuje do tematu przewodniego tegorocznej edycji Stypendium "5 górskich żywiołów" i dotyczy jednego z pięciu wskazanych żywiołów - ziemi, powietrza, ognia, wody i człowieka, lub ich dowolnej kombinacji.
  Dopuszcza się także innowacyjne badania w skali kosmicznej w obszarze naszego Układu Słonecznego.
 • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz internetowy wniosku o przyznanie stypendium (https://goo.gl/forms/CfhzmbjlmGG4pD8C2)
 • Załączniki elektroniczne:
  • "Załącznik 1 do wniosku o stypendium - harmonogram"
  • "Załącznik 2 do wniosku o stypendium - budżet"
  • oferty na każdy środek trwały niezbędny do realizacji projektu, wyszczególniony w Załączniku 2.
  • Skan lub zdjęcie cyfrowe zaświadczenia potwierdzającego status doktoranta wystawiony przez uczelnię/instytucję naukową, dodatkowo potwierdzonego podpisem promotora lub opiekuna naukowego,
  • W przypadku osób powyżej 30 lat, bądź uczestników czwartego roku studiów doktoranckich, a korzystających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, zaświadczenie o korzystaniu z takiego urlopu
   (również w postaci skanu lub zdjęcia).

Wsparcie ESRI Polska:

Jednym z największych kosztów w budżetach projektów naukowych bywają koszty licencji oprogramowania - tym większe, im wyższej klasy oprogramowanie. Dzięki wparciu ze strony firmy ESRI Polska, polskiego przedstawicielstwa ESRI Inc., światowego lidera w dziedzinie oprogramowania GIS, Stypendysta Fundacji otrzyma darmową roczną edukacyjną licencję programu ArcGIS Desktop wraz ze wsparciem technicznym ze strony ESRI Polska. W związku z tym budżet projektu nie powinien zawierać kosztów ArcGIS Desktop, jeśli to oprogramowanie ma być używane w realizacji badań.
Dodatkowo, dzięki wsparciu ESRI Polska, Stypendysta będzie miał możliwość publikacji wyników poszczególnych etapów pracy w różnych mediach jak również przedstawiania ich na konferencjach, w których ESRI Polska bierze udział.

Ważne terminy:

 • 30 listopada 2019 - ostateczny termin składania wniosków o przyznanie Stypendium (dotyczy to daty wysłania formularza i wszystkich wymaganych załączników i zaświadczeń w formie cyfrowej),
 • 6 grudnia 2019 - ostateczny termin oceny formalnej wniosków,
 • 2 lutego 2020 - ostateczny termin rozstrzygnięcia stypendium,
 • od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 - okres realizacji projektu badawczego,
 • kwiecień 2020 - wypłata pierwszej z dwóch rat stypendium personalnego,
 • 30 września 2020 - ostateczny termin złożenia półrocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego,
 • 31 marca 2021 - ostateczny termin złożenia rocznego sprawozdania naukowego i rozliczenia stypendium badawczego.

Szczegóły na temat stypendium zawiera Regulamin Stypendium Naukowego im. Anny Pasek. Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości Regulaminu i akceptacją jego założeń.

Każdy Wniosek zostanie poddany ocenie formalnej, a następnie ocenie merytorycznej. Obydwie oceny będą przyznawane według poniższych kart ocen:

Prosimy również o zapoznanie się z Polityką bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych Fundacji im. Anny Pasek

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących tej edycji Stypendium Naukowego im. Anny Pasek prosimy o kontakt pod adresem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..