Głównej zawartości

Pomagamy razem

stypendiumbanner

Stypendyści

Michał PosyniakMichał Posyniak, rocznik 1982, doktorant Instytutu Geofizyki, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania metod teledetekcyjnych w badaniach atmosfery: rozwijaniu optycznych technik teledetekcji atmosfery, konstruowaniu aparatury lidarowej, badaniach aerozoli atmosferycznych, porównywaniu pomiarów naziemnych z satelitarnymi. Brał udział m.in. w eksperymentach MACRON 2007 (Martime Aerosol, Cloud and radiation Observation In Nowary), SAWA (SAharan Dust over WArsaw) oraz antarktycznej części Polish Arctic/Antarctic Expedition 2005-2007. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, w tym kilku o zasięgu międzynarodowym. Pasjonują go obszary polarne.