Czy nagroda obejmuje przelot, nocleg i wstęp na konferencję? 

Tak, nagroda obejmuje przelot, nocleg oraz opłatę za uczestnictwo w konferencji. Prezentacja projektu na konferencji jest obowiązkowa. 

Czy można podpisać wniosek cyfrowo na skanie/wydruku?  

Tak, zgodnie z regulaminem, dopuszcza się podpisywanie wniosku elektronicznie na skanie/wydruku wniosku. 

Czy można z jednej jednostki naukowej złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak, z jednej jednostki naukowej można złożyć więcej niż jeden wniosek. Ale też jeden kandydat nie może złożyć więcej niż jednego wniosku.

Czy prace magisterskie z dowolnej dziedziny mogą być zgłaszane do konkursu, o ile wykorzystują narzędzia geoinformacji? 

Tak, konkurs jest otwarty na prace magisterskie z różnych dziedzin, o ile wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji lub teledetekcji środowiska. 

Jakie kryteria będą brane pod uwagę podczas oceny prac magisterskich? 

Prace oceniane będą pod kątem oryginalności, potencjału praktycznego wykorzystania oraz wkładu w rozwijanie dziedziny geoinformacji. Szczegółowe kryteria oceny znajdziesz w karcie oceny merytorycznej konkursu. 

Czy mogę zgłosić projekt badawczy, który jest w trakcie realizacji, ale nie został jeszcze ukończony? 

Tak, można zgłosić projekt, który jest w trakcie realizacji. Jednak projekt musi być ukończony zgodnie z opisem zawartym we wniosku przed terminem określonym w regulaminie. 

Co oznacza „prezentacja obowiązkowa” na konferencji Esri User Conference? 

Laureat konkursu zobowiązany jest do przedstawienia swojego projektu na konferencji Esri User Conference 2024 przed uczestnikami. Jest to integralna część nagrody i pozwala na podzielenie się wynikami badań z unikatową międzynarodową społecznością.

Czy trzeba opłacić uczestnictwo w konferencji Esri User Conference 2024 z własnych środków? 

Nie, uczestnictwo w konferencji jest objęte nagrodą i nie wymaga dodatkowych opłat od Laureata. 

Czy projekt może być realizowany zespołowo, a nagroda zostanie podzielona między członków zespołu? 

Konkurs nie przewiduje zgłaszania projektów zespołowych, nagroda jest przyznawana pojedynczemu Laureatowi. 

Czy termin przelotu i noclegu na konferencję jest elastyczny? 

Termin przelotu i noclegu zostaną ustalone przez Fundację i firmę Esri Polska

Czy laureat musi obronić pracę magisterską przed terminem 30 czerwca 2024? 

Nie, nie jest wymagane obronienie pracy przed tą datą, ale projekt musi być ukończony zgodnie z opisem zawartym w wniosku. 

Czy otrzymam potwierdzenie wpłynięcia mojego wniosku?

Tak, otrzymasz potwierdzenie wpłynięcia wniosku na wskazany adres email w ciągu 48 godzin.

Wróć na stronę główną Konkursu

Powrót