Dla kogo jest Konkurs?

Konkurs „Minigranty im. Anny Pasek” skierowany jest do ambitnych zespołów studentów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy w ramach swoich badań i projektów aktywnie wykorzystują narzędzia oraz techniki geoinformacji, mając jednocześnie zamiar rozwijać edukację w tym obszarze.

Jak innym pomaga ten Konkurs?

Fundacja im. Anny Pasek od samego początku istnienia angażuje się w różnorodne formy wsparcia dla rozwoju geoinformacji oraz badań wykorzystujących związane z nią technologie. Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym elementem sprawnego rozwoju tej dziedziny jest kształtowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych, co powinno rozpoczynać się już na wczesnych etapach edukacji. Poprzez współpracę z studentami, naszym celem jest promowanie geoinformacji i jej osiągnięć również wśród młodzieży szkolnej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Wierzymy, że wspólnymi siłami dokonamy istotnego kroku naprzód w twórczym rozwijaniu nauk geograficznych, geoinformacji oraz edukacji z nimi związanej.

  • Minigranty Fundacji im. Anny Pasek wspierają finansowo Wasze ambitne pomysły.

  • Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo nagrodzeni wyjazdem szkoleniowym z zakresu bezpiecznej turystyki górskiej. 

  • W puli dodatkowych wyróżnień znajdują się szkolenia w renomowanym Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Esri Polska. 

  • Poprzez Minigranty Fundacja im. Anny Pasek wspiera realizację Waszych marzeń, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju nauki i edukacji w Polsce.

  • Dzięki Minigrantom im. Anny Pasek zdobędziecie cenne doświadczenie w pracy zespołowej, które przyniesie realne korzyści.

Jak wziąć udział w Konkursie?

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem i dokumentacją konkursową. Następnie, zorganizujcie Zespół Wnioskujący, opracujcie pomysł, a na końcu przedstawcie go przy użyciu Wzoru Wniosku. Ostatnim krokiem jest przesłanie podpisanego Wniosku na wskazany adres email Fundacji.

WNIOSKI NALEŻY WYSŁAĆ DO 29.02.2024

Partnerzy Konkursu

Sponsor Główny Konkursu

Pobierz poniżej wymagany Wzór Wniosku