Jaka jest maksymalna kwota grantu? 

Liczba nagrodzonych Zespołów zależy od wyników oceny i dostępnego budżetu konkursowego w wysokości 20 000 PLN brutto. Fundacja nagrodzi co najmniej jeden Projekt. Minimalna kwota grantów nie jest określona w Konkursie, jednak należy dostosować ją do rynkowych realiów i potwierdzić racjonalne wydatkowanie środków, co stanowi dodatkowe kryterium oceny Wniosku.

Czy można podpisać wniosek cyfrowo na skanie/wydruku? 

Tak, zgodnie z regulaminem, dopuszcza się elektroniczne podpisywanie wniosku na skanie lub wydruku. Zarówno tradycyjne, jak i cyfrowe podpisy należy umieścić na ostatniej stronie wniosku zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu.

Czy z danej jednostki naukowej można złożyć więcej Wniosków?

Tak, zgodnie z Regulaminem, liczba zgłaszanych Wniosków z jednej jednostki naukowej nie jest ograniczona. Jednakże, ci sami członkowie zespołu nie mogą brać udziału jednocześnie w więcej niż jednym zgłaszanym Projekcie.

Czy otrzymamy potwierdzenie wpłynięcia naszego Wniosku?

Tak. Każdy Wnioskodawca w ciągu 48 godzin od przesłania Wniosku na adres Fundacji, otrzyma potwierdzenie drogą mailową. 

Jeśli otrzymamy finansowanie, w jakim okresie możemy wydatkować przyznane środki?

Okres wydatkowania środków musi się zawierać w ustalonym okresie trwania Projektu. Wydatki spoza tego okresu nie będą refundowane.

Czy można w trakcie trwania Projektu zmienić Lidera, Członka lub Opiekuna Naukowego Zespołu?

Jest to możliwe, ale tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach. Wniosek o zmianę lidera, członka lub opiekuna naukowego zespołu należy przesłać elektronicznie i tradycyjną pocztą, a każda taka prośba będzie indywidualnie rozpatrywana przez Komisję Stypendialną.

Czy można w trakcie trwania Projektu zmienić technologię w której będzie wykonany Produkt Końcowy? 

Nie, Produkt Końcowy musi zostać wykonany w technologii Partnera Konkursu – Esri Polska.

Czy można zgłosić projekt obejmujący zagadnienia z różnych dziedzin nauki?

Tak, projekty z obszarów interdyscyplinarnych są mile widziane, o ile w znacznej mierze skupiają się na wykorzystaniu geoinformacji.

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji projektu?

Przedłużenie terminu realizacji projektu może być rozważane w uzasadnionych przypadkach i po przedstawieniu stosownego uzasadnienia.

Czy istnieją ograniczenia co do liczby członków zespołu?

Konkurs nie narzuca ograniczeń co do liczby członków zespołu, jednak zaleca się, aby zespół był odpowiednio zróżnicowany i posiadał komplementarne umiejętności.

Czy można zgłosić projekt, który już wcześniej był finansowany przez inną instytucję? 

Projekty wcześniej finansowane bądź współfinansowane nie mogą być zgłaszane do Konkursu.

Czy można dostarczyć dodatkowe materiały w trakcie oceny wniosków?  

Nie, ocena wniosków odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów w terminie składania wniosków. Dodatkowe materiały nie są brane pod uwagę. 

Jakie koszty są możliwe do sfinansowania w ramach Minigrantów im. Anny Pasek?  

W ramach Minigrantów możliwe jest sfinansowanie różnorodnych kosztów związanych z projektem. Należą do nich:

– Koszty pracy wybranych członków Zespołu,

– Koszty podróży związane bezpośrednio z projektem,

– Koszty zakupu danych niezbędnych do realizacji projektu,

– Koszty zakupu publikacji istotnych dla projektu,

– Koszty zakupu aparatury i urządzeń koniecznych do wytworzenia Produktu Końcowego,

– Opłaty za korzystanie z zewnętrznych serwisów internetowych, które wspomagają realizację projektu

Czy koszty związane z podróżami są akceptowalne w ramach Minigrantów? 

Tak, Minigranty umożliwiają pokrycie kosztów podróży związanych bezpośrednio z projektem. Należy je wyszczególnić w kosztach pracy Wnioskującego.

Czy istnieje limit dotyczący kosztów pracy członków Zespołu?

Konkurs nie narzuca konkretnego limitu dotyczącego kosztów pracy członków Zespołu, jednak zaleca się, aby były one rozsądne i proporcjonalne do zakresu projektu.

Czy zgłoszenie projektu wiąże się z opłatą uczestnictwa?

Nie, udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłaszanie projektu nie wymaga opłat uczestnictwa. 

Wróć na stronę główną Konkursu

Powrót