Jaka jest maksymalna kwota grantu?

Maksymalna i minimalna kwota grantów nie jest w Konkursie określona. Planowane budżety powinny odnosić się do rynkowych realiów i powinny też potwierdzać dbałość wnioskujących, o racjonalne wydatkowanie środków. Będzie stanowić to dodatkowe kryterium oceny Wniosku.

Czy w związku z pandemią COVID-19 można podpisać wniosek cyfrowo na skanie/wydruku?

Tak, można. Zgodnie z regulaminem ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i trudności z tego wynikające, dopuszcza się podpisywanie wniosku elektronicznie na skanie/wydruku wniosku. Podpisy tradycyjne lub cyfrowe, należy złożyć na ostatniej stronie Wniosku pod stosownymi oświadczeniami. W każdym przypadku wymagany jest komplet podpisów zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu.

Czy jedno Koło Naukowe może złożyć więcej Wniosków?

Tak. Zgodnie z Regulaminem Konkursu, liczba zgłaszanych Wniosków z jednego Koła Naukowego nie jest ograniczona, jednak członkowie danego Zespołu nie mogą jednocześnie uczestniczyć w więcej niż jednym zgłaszanym Projekcie.

Czy otrzymamy potwierdzenie wpłynięcia naszego Wniosku?

Tak. Każdy Wnioskujący do 24 godzin od wpłynięcia Wniosku na adres Fundacji, zostanie poprzez email poinformowany o tym fakcie.

Jeśli otrzymamy finansowanie w jakim okresie możemy wydatkować przyznane środki?

Okres wydatkowania środków musi się zawierać w ustalonym okresie trwania Projektu. Wydatki spoza tego okresu nie będą refundowane.

Czy można w trakcie trwania Projektu zmienić Lidera lub Członka Zespołu?

Jest to możliwe, ale tylko w uzasadnionych i szczególnych przypadkach. By takiej zmiany dokonać należy elektronicznie i pocztą tradycyjną wysłać do Fundacji prośbę z uzasadnieniem. Wnioski będą indywidualnie rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

Wróć na stronę główną Konkursu

Powrót