Edukacja geograficzna

Zapoznaj się z naszymi materiałami i projektami edukacyjnymi w obszarze nauk geograficznych i przyrodniczych

Gdzie na studia?

Pomoc w podjęciu decyzji o wyborze studiów […]

Warszawa w okresie II wojny światowej

Poznaj wojenne dzieje Warszawy […]

Waloryzacja lokalnych zabytków

Poznaj, Zbierz, Zwizualizuj, Podziel się […]

Odkrywaj krainy zoogeograficzne z GPS

Wykorzystaj geocaching do nauki i zabawy […]

Od sandru do shapefile

Scenariusz lekcji o zlodowaceniach Polski i technologii GIS […]

Bogactwa naturalne Polski

Darmowa aplikacja web-GIS dla uczniów i nauczycieli […]

Edukacja górska

Zapoznaj się z naszymi materiałami i projektami edukacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa w obszarach górskich

Uwaga Lawiny!

Broszura edukacyjna na temat lawin śnieżnych […]

Warsztaty lawinowe

Poznaj zasady poruszania się w górach zimą [więcej wkrótce]

Alpejska Baza Szkoleniowa – PRAGELATO

Stawaj pierwsze kroki w masywach alpejskich [więcej wkrótce]

Prace Patronki Fundacji

Zapoznaj się z dorobkiem artystycznym Patronki Fundacji

Wystawy zdjęć i rysunków Anny Pasek

Promujemy dorobek artystyczny naszej Patronki [dostępne wkrótce]

Pomagaj razem z nami

Naciśnij guzik i zobacz jak można stać się częścią naszych działań
Pomagamy razem