Dla kogo jest Konkurs?

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Jak innym pomaga ten Konkurs?

Życie Anny Pasek stanowiło doskonały przykład wyczucia proporcji między nauką, której bezgranicznie poświęcała się w ciągu większości roku akademickiego, a zasłużonym odpoczynkiem, przyjmującym w przypadku Anny postać wakacyjnych wypraw w najpiękniejsze i wciąż dzikie zakątki świata. Fundacja, powołana ku pamięci Anny Pasek, stawia sobie za jeden z celów wsparcie osób podobnych Annie, dzielących z nią talent badacza oraz pasję odkrywania świata. Wyrazem tego wsparcia jest stypendium naukowe ustanowione przez Fundację. Poprzez atrakcyjne wsparcie finansowe stypendium ma umożliwić młodym, zdolnym naukowcom pełne skoncentrowanie się na prowadzonych przez nich badaniach

  • Stypendium  im. Anny Pasek pomoże sfinansować Wasze naukowe pasje

  • Dzięki realizacji projektu stypendialnego, Wasze innowacyjne pomysły mają szansę zostać wdrożone do praktyki i pomagać społeczeństwu w jego dynamicznym rozwoju

  • Dzięki naszemu Stypendium zdobędziesz cenną praktykę w realizacji i zarządzaniu projektami naukowymi

  • Dzięki naszemu Stypendium pozyskasz dodatkowe środki, które pomogą sfinansować zasłużony odpoczynek w intensywnej pracy naukowej

Jak wziąć udział w Konkursie?

Żeby wziąć udział w Konkursie należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem i dokumentacją konkursową. W kolejnym kroku należy opracować pomysł i rozpisać go na wymaganych formularzach. W ostatnim etapie podpisany Wniosek należy wysłać na wskazany adres email Fundacji i gotowe.

AKTUALNIE NIE PROWADZIMY NABORU W TYM KONKURSIE

Sprawdź aktualne konkursy

Przechodzę