Wybierz edycję

Laureaci III Edycji – pierwszy zespół

Zespół w składzie: Sandra Chrustowska, Klaudia Greszta oraz Marta Żuber wraz z opiekunem naukowym dr hab. Leszek Gawrysiak. Studentki 2 i 3 roku I stopnia kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jednocześnie członkinie zarządu Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków  GeoIT działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

Pasjonują  się dziedziną badań geograficznych i informatycznych w tym min. narzędziami i rozwiązaniami GIS, nowoczesnymi metodami analiz oraz programowaniem. Swoją wiedzę,  umiejętności i doświadczenie zdobyte podczas studiów i działalności w kole naukowym wykorzystują podczas badań oraz działalności projektowej i dydaktycznej. W swoim doświadczeniu posiadają już kilka mniejszych osiągnięć m.in. w obszarze dydaktyczno-promocyjnym organizując coroczne wydarzenia w ramach GIS Day oraz prowadząc warsztaty z zakresu GIS w szkołach partnerskich UMCS. To co wyróżnia zespół to przede wszystkim zapał, chęć do pracy i dalszego rozwoju oraz kreatywność. 

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT powstało w 2014 roku w UMCS. Zgodnie ze statutem jego działalność skupia się na trzech aspektach: edukacyjnym, popularyzatorskim i badawczym w obszarze szeroko pojętej geoinformacji. Działalność ta realizowana jest we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, samorządem terytorialnym oraz otoczeniem biznesowym. W ramach koła naukowego działa 58 aktywnych członków. Opiekunem jest dr hab. Leszek Gawrysiak. 

W ramach nagrodzonego projektu zostanie opracowana aplikacja pt. „Gdzie na studia? – aplikacja Web – GISowa o polskich uczelniach”. Efektem projektu będzie responsywna aplikacja zawierająca dane przestrzenne i opisowe o państwowych i prywatnych uczelniach oraz miastach uniwersyteckich w PolsceAplikacja będzie miała na celu ułatwienie procesu wyboru studiów i kierunków w kryteriach: miast, kierunków i uczelni wyższej. 

Powrót na górę strony

Laureaci III Edycji – drugi zespół

Karolina Ostas oraz Jakub Wieczorkowski – studenci ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Geodezja i Kartografia w zakładzie Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej.

Karolina posiada tytuł inżyniera z gospodarki przestrzennej ze specjalizacją w urbanistyce, broniąc pracę dotyczącą wykonania koncepcji przekształceń funkcjonalno-przestrzennych zabytkowego centrum miasta. Na co dzień zajmuje się analizą nieruchomości, dobrze znając obecny rynek inwestycyjny.

Jakub obronił tytuł inżyniera z geodezji i kartografii wykonując analizę porównawczą dostępności transportu miejskiego na terenie Los Angeles, Hong Kongu i Warszawy na podstawie danych OpenStreetMap. Razem tworzą zgrany zespół z interdyscyplinarną wiedzą, który łączy wspólne zamiłowanie do analiz przestrzennych i technologii GIS. Cenią sobie rozwój, a także odważne podejście do nowych wyzwań. 

Celem wspólnego projektu jest zaznajomienie młodzieży ponadpodstawowej z technologią GIS i możliwościami jej wykorzystania oraz zaprezentowania sposobu na aktywne przeprowadzenie lekcji historii. 

Powrót na górę strony

Laureaci III Edycji – trzeci zespół

Karolina Raszuk i Karolina Tomczak to zespół studentek kierunku Geodezji i Kartografii na specjalizacji Systemy Informacji Przestrzennej z Politechniki Warszawskiej.

Karolina Raszuk obroniła tytułu inżyniera na Uniwersytecie Warszawskim z Geologii, natomiast Karolina Tomczak na Politechnice Wrocławskiej z Geodezji i Kartografii.

Łączy je m.in. zainteresowanie technologią GIS, którą chcą się podzielić, wykonując projekt na temat możliwości jej wykorzystania w lokalnej społeczności. Przygotowana lekcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych dodatkowo umożliwi zebranie i przetworzenie danych przestrzennych na temat waloryzacji lokalnych zabytków. 

Powrót na górę strony

Pierwsi Laureaci II Edycji

Pierwsi tegoroczni zwycięzcy to żeński zespół w składzie: lic. Izabela Hołyś, lic. Dominika Tuzimek oraz lic. Monika Woszczyna, natomiast opiekunem naukowym jest dr Agnieszka Piechota. Zespół tworzą studentki I roku studiów magisterskich z Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkinie zespołu kształcą się w różnych kierunkach, a mianowicie Geografia, w tym ze specjalizacją Monitoring Zmian Krajobrazu (kierunek Izabeli), GIS (kierunek Dominiki) oraz Turystyka (kierunek Moniki). Pomimo odmiennych kierunków zespół łączy zainteresowanie w zakresie Geograficznych Systemów Informacyjnych i te pasje są poszerzane dzięki członkostwu w SKN GIS.

Studenckie Koło Naukowe GIS to organizacja studencka działająca w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje funkcjonowanie rozpoczęła w listopadzie 2013 roku. Wtedy to studenci na kierunku Geografia ze specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne, zdecydowali się na utworzenie organizacji studenckiej, w postaci koła naukowego, które zajmuje się promowaniem GIS oraz poszerza ich umiejętności w tym zakresie. Opiekunem naukowym SKN GIS została wybrana dr Agnieszka Piechota, która obejmuję tą funkcję do dziś.

SKN GIS na swoim koncie posiada już kilkuletnią współpracę z Centrum Studiów Polarnych oraz Śląskim Laboratorium GIS. Regularnie bierze udział w Śląskim Festiwalu Nauki oraz co roku organizuje GIS DAY, w tym warsztaty dla szkół z zakresu ArcGis Online, QGIS oraz gry terenowe takie jak „Geocaching”. Członkami koła naukowego są studenci różnych kierunków, takich jak Geografia, Turystyka czy Inżynieria Zagrożeń Środowiska, dzięki temu funkcjonowanie SKN GIS ma charakter wieloaspektowy.

Swoistą tradycją w kole stało się promowanie gry terenowej „Geocaching”, która była inspiracją do opracowania niniejszego projektu. Nagrodzona praca to „Geocaching jako nowoczesna forma nauki poprzez zabawę w odkrywanie krain zoogeograficznych świata”. Projekt polega na poszukiwaniu przez graczy ukrytych skarbów (skrzynek) – tzw. cache, na podstawie współrzędnych geograficznych, korzystając z urządzeń GPS lub smartfonów. Cache zlokalizowane będą w ogrodach zoologicznych w Polsce, należących do EAZA. Ukryte skrzynki będą znajdować się w pobliżu wybiegów zwierząt z różnych krain zoogeograficznych. W skrytkach będą informacje o zwierzętach oraz tematyczne gry i zadania. Z zakresu technologii GISowych zostanie stworzona mapa tematyczna krain zoogeograficznych oraz stref oświetlenia Ziemi. Celem projektu jest propagowanie gry terenowej jako nowoczesnej formy nauki poprzez zabawę, którą można wykorzystać w szkołach ponadpodstawowych. Poszerzona zostanie wiedza zarówno z zakresu nawigacji satelitarnej, narzędzi GPS, jak i treści przyrodniczych związanych z krainami zoogeograficznymi. Uczniowie będą mieli możliwość w aktywny i praktyczny sposób poszerzyć wiedzę zdobytą podczas lekcji.

ZOBACZ WYNIKI NAGRODZONEGO PROJEKTU: https://zoo-geocaching-annapasek.hub.arcgis.com

Powrót na górę strony

Drudzy Laureaci II Edycji

Drugi zwycięski Zespół II Edycji konkursu Minigranty im. Anny Pasek, to Małgorzata Lenartowicz i Eryk Szumański, studenci kierunku geologia stosowana na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie są reprezentantami Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.

 Na warszawskiej uczelni mogą oni realizować swoją wspólną pasję, którą są nauki o Ziemi. Już od pierwszego roku studiów zauważali istotę geoinformatyki oraz jej komplementarność w stosunku do geologii. Przy komponowaniu swych planów zawsze doszukują się zagadnień związanych z GIS w sylabusach akademickich przedmiotów. Geoinformatyka towarzyszy im w rozwoju swoich zainteresowań badawczych, czyli m.in. tektoniki w przypadku Małgorzaty czy hydrogeologii w przypadku Eryka.

W ramach projektu mają powstać materiały dydaktyczne do poprowadzenia ćwiczeń o tematyce zlodowaceń na terenie Polski dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Połączenie wiedzy o ważnym elemencie środowiska naturalnego Polski, czyli czwartorzędowej geologii oraz umiejętności posługiwania się oprogramowaniem GIS może otworzyć nowe spojrzenie na lekcje geografii. We wprowadzaniu geoinformacji do szkół studencki duet widzi duży potencjał na uatrakcyjnienie zagadnień z podstawy programowej oraz rozwoju kompetencji technicznych i analitycznych wśród uczniów.

Pracom zespołu bacznie będzie się przyglądał opiekun naukowy dr Daniel Zaszewski. Doktor jest jednym z pracowników naukowych Wydziału Geologii, którzy odpowiadają za rozwój kompetencji geoinformatycznych wśród przyszłych geologów.

ZOBACZ WYNIKI NAGRODZONEGO PROJEKTU: https://od-sandru-do-shapefile-annapasek.hub.arcgis.com

Powrót na górę strony

Wyróżnieni w II Edycji

Wyróżniony Zespół w II Edycji Konkursu to zespół w składzie: Angelika Tarnawa i Jakub Staszel, studenci Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem zgłoszonego projektu była popularyzacja oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa (np. grupy uczniów i nauczycieli) na temat suszy (a także innych konsekwencji zmian klimatu) oraz krytyczności dostępu do tego typu danych.

Opiekunem wyróżnionego projektu jest dr inż. Michał Lupa.

Powrót na górę strony

Zespół z KN GeoIT – Laureaci I Edycji

Zespół w składzie: Alicja Nieć, Maja Potęga, Anna Kamińska, Sandra Chrustowska, Patryk Bilski, lic. Karol Czerwonka, studenci różnych lat na kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Łączy ich zamiłowanie do badań geograficznych oraz pasja do informatyki. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz w branży IT wykorzystują w działalności badawczej, dydaktycznej i projektowej, stosując nowoczesne metody analiz, narzędzia GIS oraz programując nowe rozwiązania w zakresie IT. Wyróżnia ich przede wszystkim zapał do pracy, ambicja i kreatywność. Na swoim koncie posiadają już kilka mniejszych osiągnięć m.in. w obszarze dydaktyczno-promocyjnym organizując coroczne wydarzenia w ramach GIS Day, prowadząc szkolenia z zakresu GIS i podstaw programowania w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w szkołach partnerskich UMCS. Ponadto realizują kilka projektów badawczo-wdrożeniowych dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz własnej Alma Mater.

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT powstało w 2014 roku. Zgodnie ze statutem jego działalność skupia się na trzech aspektach: edukacyjnym, popularyzatorskim i badawczym w obszarze szeroko pojętej geoinformacji. Działalność ta realizowana jest we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, samorządem terytorialnym oraz otoczeniem biznesowym. W ramach koła naukowego działa 39 aktywnych członków. Opiekunem jest dr Mateusz Zawadzki.

Inspiracja do opracowania projektu była pochodną dotychczasowych doświadczeń członków SKNG GeoIT w obszarze projektów dydaktycznych.

W ramach nagrodzonego projektu zostanie opracowana aplikacja internetowa „Naturalne bogactwa Polski – aplikacja web-GISowa o surowcach naturalnych”. Zwycięski projekt przewiduje wdrożenie platformy e-learningu wykorzystującej zaawansowane narzędzia Systemów Informacji Geograficznej. Produkt skierowany będzie przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem będzie wspomaganie procesu kształcenia – zdobywania i utrwalania wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski.

ZOBACZ WYNIKI NAGRODZONEGO PROJEKTU: http://bogactwanaturalne.annapasek.org

Powrót na górę strony

Zobacz inne projekty w dziale Badania i Nauka

Inne Projekty