Zespół z KN GeoIT – Laureaci 1 Edycji

Zespół w składzie: Alicja Nieć, Maja Potęga, Anna Kamińska, Sandra Chrustowska, Patryk Bilski, lic. Karol Czerwonka, studenci różnych lat na kierunku Geoinformatyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geoinformatyków GeoIT działającego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Łączy ich zamiłowanie do badań geograficznych oraz pasja do informatyki. Wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów oraz w branży IT wykorzystują w działalności badawczej, dydaktycznej i projektowej, stosując nowoczesne metody analiz, narzędzia GIS oraz programując nowe rozwiązania w zakresie IT. Wyróżnia ich przede wszystkim zapał do pracy, ambicja i kreatywność. Na swoim koncie posiadają już kilka mniejszych osiągnięć m.in. w obszarze dydaktyczno-promocyjnym organizując coroczne wydarzenia w ramach GIS Day, prowadząc szkolenia z zakresu GIS i podstaw programowania w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w szkołach partnerskich UMCS. Ponadto realizują kilka projektów badawczo-wdrożeniowych dla jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz własnej Alma Mater.

Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT powstało w 2014 roku. Zgodnie ze statutem jego działalność skupia się na trzech aspektach: edukacyjnym, popularyzatorskim i badawczym w obszarze szeroko pojętej geoinformacji. Działalność ta realizowana jest we współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami, samorządem terytorialnym oraz otoczeniem biznesowym. W ramach koła naukowego działa 39 aktywnych członków. Opiekunem jest dr Mateusz Zawadzki.

Inspiracja do opracowania projektu była pochodną dotychczasowych doświadczeń członków SKNG GeoIT w obszarze projektów dydaktycznych.

W ramach nagrodzonego projektu zostanie opracowana aplikacja internetowa „Naturalne bogactwa Polski – aplikacja web-GISowa o surowcach naturalnych”. Zwycięski projekt przewiduje wdrożenie platformy e-learningu wykorzystującej zaawansowane narzędzia Systemów Informacji Geograficznej. Produkt skierowany będzie przede wszystkim do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem będzie wspomaganie procesu kształcenia – zdobywania i utrwalania wiedzy z zakresu rozlokowania surowców naturalnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski.

Zobacz inne projekty w dziale Badania i Nauka

Inne Projekty